Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni prijedlog za ime je:
Iva
Iva je žensko ime. Oblik je imena Ivana. Ime je došlo preko grčke i latinske verzije, a originalno je u hebrejskom jeziku Johanan (Jehohanan), sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv), dakle Bog je milostiv. Muški oblik ovog imena je Ivo. Ostali oblici ovog imena su: Ivi, Ive, Ivanka, Ivan, Ivanko, Ivka, Ivkica, Ivko i Ivna.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 5296. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 2674. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Minela(5), Vesna(2), Merima(2), Mirnesa(2), Raza(2), Alma(1), Brigita(1), Nataša(1), Maša(1), Marta(1), Anđela(1), Šejla(1), Hana(1), Ramona(1), Tanja(1), Melisa(1), Jana(1), Marijana(1), Suada(1), Gordana(1), Zorica(1), Alina(1), Arnela(1), Atina(1), Dalila(1), Eni(1), Glorija(1), Ljubica(1), Melita(1), Nermina(1), Renata(1), Una(1), Vahida(1), Tina(0), Esma(0), Josim(0), Sajra(0), Bogdana(0), Bojana(0) i Blerima(0).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.